همکاران آل طه

دکترسید محمود سیاهپوش

موسس دبستان پسرانه آل طه 

ربابه جلالی

موسس مجتمع آموزشی آل طه 

زینب سیاهپوش

مدیریت دبستان پسرانه

سید زهیر سیاهپوش

معاونت 

محمد محمدیان

معاونت

زهره اردستانی گلی

معاونت آموزشی

ندا پور آذر

آموزگار پایه اول

مهتاب صفری

آموزگار پایه دوم 

سارا جعفری

آموزگار پایه سوم 

مرضیه فرقانی

آموزگار پایه چهارم

رویا طاووسی

آموزگار پایه پنجم وششم

محمد رضا میرحسینی

آموزگار پایه  ششم

میکائیل باقری

آموزگار ادبیات ششم 

خدیجه بخشی

آموزگار زبان انگلیسی

بهاره اله وردی

آموزگار کامپیوتر 

مریم طاهری

آموزگار چرتکه

پرستو پیمانی

آموزگار هنر

ماریا براخصی

خدمات

سیم گل امانی

خدمات

فاطمه نجفی

آموزگار زبان انگلیسی