فرایند ثبت نام و پذیرش
فرایند پذیرش
آشنایی با واحد پیش دبستان
آشنایی با برخی از فعالیت های دبستان پسرانه

به نام خداوند جان  وخرد

پیش دبستان ، دبستان دوره اول و دوم

ثبت نام سال جدید(1403-1404) در مجتمع آموزشی  آل طه آغاز شد

با احترام ؛ مدرسه پسرانه آل طه در نظر دارد از بین نوآموزان و دانش‌آموزان مستعد و سرآمد ورود به پیش دبستانی و دبستان تعداد محدودی را که واجد شرایط هستند از طریق برگزاری آزمون عملکردی جهت سال تحصیلی جدید برای تحصیل در این مدارس انتخاب نمایند.

 از اینکه مدرسه ما را به عنوان یکی از گزینه ها برای ادامه تحصیل فرزندتان انتخاب کرده اید سپاسگزاریم .

3